Nováčkovská zkouška


Veškeré informace lze najít zde

 

Jednotlivé body nováčkovské koušky

( pokud Vám bude něco nejasné, pak další informace získáte u svých rádců, popřípadě u vedení oddílu)

 

1. Vím, kdo je skaut a jak se chová

Správné zakroužkováni doplňovačky v nováčkovi, zúčastní se minimálně dvou aktivit týkajících se tohoto bodu

2. Znám a chápu skautský zákon, slib, heslo a denní příkaz 

Umí vyjmenovat body skautského zákona, zná nazpaměť a přesně skautský slib, heslo a denní příkaz, zúčastní se alespoň 2 aktivit týkajících se skautského zákona, zúčastní se jedné diskuze na téma skautských ideálů

3. Seznámím se zakladateli a příběhem vzniku skautského hnutí

Zúčastní se aktivně minimálně 2 aktivit týkajících se skautské historie + reaguje na doplňující otázky nebo dokáže vyplnit ze 75 % správně spojovačku na skautskou historii (kvíz)

4. Poznám a používám základní skautské symboly (znak, pozdrav, podání levé ruky)

Dokáže stručně vysvětlit, proč je ve skautském znaku lilie a hlava psa, předvede správný skautský pozdrav a podání levé ruky. Ví, co symbolizují jednotlivé části pozdravu a podání levé ruky nebo dokáže správně vyplnit skautskou doplňovačku.

5. Vím, jak se chovat na nástupu a znám státní i junáckou hymnu

Zazpívá nebo odrecituje státní a skautskou hymnu v řádném postoji.

6. Popíšu skautský kroj a jeho součásti

Popíše či zodpoví na reálném skautském kroji správně alespoň 75 % otázek či vyplní na    75 % správně doplňovačku na skautský kroj.

7. Seznámím se všemi členy své družiny a poznám, co kdo umí

Mít vyplněného Nováčka; znát družinové symboly a jména všech členů; obstát ve zkoušce telefonní štafety, mít družinovou funkci

8. Seznámím se svým oddílem a střediskem

Mít vyplněného Nováčka; zúčastní se alespoň jedné níže uvedené aktivity, má v deníku zapsány níže uvedené kontakty

9. Zúčastním se alespoň jedné výpravy s oddílem

Účast na výpravě – nepočítá se odpolední akce. Pouze celodenní nebo vícedenní.

10. Pomohu s nějakou prací pro oddíl (úklid klubovny, brigáda v klubovně, …)

Aktivní účast na brigádě v klubovně nebo splní tři menší pracovní úkoly pro oddíl zadané vedoucím oddílu

11. Poznám pravidla chování v oddíle, na akcích a v klubovně

Splní si to tím, že si to poslechnou od rádce, člena OR nebo vedoucího oddílu

12. Klusem urazí bez přestávky  500m, udělá 15 poctivých kliků, uplave 50m, ujde 10km terénem

Klusem urazí bez přestávky 500m, udělá 15 poctivých kliků, uplave 50m, bez zbytečných řečí ujde 10 km terénem

13. Seznámím se základními skautskými časopisy a internetovými stránkami, pravidelně používám email 

Ve skautském deníku má vypsané základní skautské časopisy a internetové stránky, má zřízenou emailovou schránku, umí přijímat a odesílat emailové zprávy, odpovídá na emaily do druhého dne

14. Umí postavit stan a vybrat místo pro stavbu stanu

Vybere místo pro stavbu stanu, postaví stan a pak ho správně složí zpět do obalu

15. Připraví si nebo seznámí družinu (oddíl) s ….. 

Připraví si a vede dobrovolně nebo na požádání rádce(vůdce oddílu) nějakou zajímavou aktivitu

16. Zná státní vlajku a její význam
  • Vzhled – tj. složení barev a jejich pozice, poměry vlajky
  • Její význam – kdy zhruba vznikla a proč mají vlastně státy svoji vlajku
  • Pravidla jejího užívání – co se smí a nesmí, skládání vlajky
17. Dodržuji základní hygienické návyky

Na základě skutečného chování daného jedince

18. Vyzkouším si ošetřit poranění se kterými se mohu často setkat a znám čísla tísňového volání

Vybere si figuranta a předvede na něm  ošetření níže uvedených zranění a zároveň doplní mluveným slovem. Ošetřuje pouze ze zdrojů své vlastní lékárničky. Bod není uznatelný, pokud nemá v lékárničce potřebné věci k ošetření. Předvede volání na tísňovou linku a vyjmenuje jednotlivá čísla pro tísňové volání.

19. Naučím se vázat 4 uzly, z nichž každý je pro jiné použití

Dokáže bez nápovědy uvázat lodní uzel, ambulanční spojku, rybářskou spojku, dračí smyčku a říct k čemu daný uzel slouží

20. Sbalím si věci na schůzku, jednodenní i vícedenní výpravu

Mít na schůzkách vždy všechny potřebné věci; donést potvrzení od rodičů, že se balil sám na výpravu apod.

21. Vím jaké základní vybavení si mám pořídit, a vím, jak o ně pečovat

Účast na besedě o vybavení, úspěšný K3 sport shoping

22. Bezpečně rozdělám oheň bez použití papíru
  • Správně zjistí ohniště – tj. vykope drn a obvod případně zajistí kameny,
  • Na tři sirky zapálí oheň pouze z přírodních materiálů,
  • Zahladí ohniště – tj. dá místo do původního stavu, tak že nepůjde poznat, že tam ohniště kdy bylo
  • Zná základní zásady bezpečného zacházení s ohněm

Napsat komentář