Cesta Země & Vody

 

První část se skládá ze čtyřiceti pevně daných aktivit. Aspirují na to utvořit základ, kterým by si měl projít každý skaut a každá skautka. K tomuto základu si každý oddíl může vytvořit vlastní oddílové rozšíření (ať už jde o specifika oddílu či o aktivity, které oddílu ve stezce chybí). Skauti a skautky mají splněnou Cestu Země ve chvíli, kdy mají splněnu polovinu aktivit – poté mohou zkusit splnit výzvu. Druhá polovina aktivit je symbolizovaná Cestou Vody. Na konci první knížečky čeká skauty také výzva a novinkou je závěrečný rituál.

 

 

Napsat komentář