Praxe

Zdravověda

 


 

Jak se brousí nůž

Tupý nůž, to je ostuda každého skauta. Máme tu proto krátký videonávod, jak se nůž brousí.

Návod je sice ve slovenštině, ale věříme, že to nikomu z vás nebude dělat velké problémy.

Podívejte se na instruktážní video:


 

Resuscitace

 


 

Ohniště

Při výletech do přírody jistě dojde i k tomu, že si budete sami vařit na ohništi oběd a večer se u stanu sesednete k táboráku.

Vždy musí v takovém případě platit zásada: oheň zakládáme vždy na bezpečném místě mimo les a vždy tak, aby ohniště bylo chráněno kameny nebo drny a oheň se nemohl rozšířit.

A pak už se musíme rozhodnout pro druh ohně.
K večernímu posezení u táboráku je nejvýhodnější pyramida nebo hranice, která dává hodně světla.
V noci sedí hlídka u malého hlídkového ohně a čas od času přisunuje polena do středu ohniště.
K vaření můžeme vyhloubit do země lovecké ohniště, ve kterém stojí kotlíky přímo na žhavém popelu a dříví, nebo na dvou kamenech umístěných tak, aby vánek větru podporoval hoření ohně.
Při vaření většího jídla ve velkém kotli je nejvýhodnější zapuštění ohniště, nad kterým je kotel zavěšen na kolících.

A pozor! Před opuštěním tábora musíme oheň dobře uhasit, popel zamaskovat do vyhloubené jámy a zakrýt drny a posbírat všechny stopy po našem pobytu v přírodě…


 

Morseova abeceda

Morseova abeceda se používala po celém světě k vysílání a příjímání zpráv. Písmena vymyslel Samuel Morse, který také uskutečnil v roce 1887 první telegrafické spojení. Postupem času nahradilo morseovku v běžném rádiovém provozu mluvené slovo. Pro skauty (nejen) je ovšem morseovka stále živá při nejrůznějších závodech a hrách.

Jednotlivá písmena či číslice se zaznamenávají v kódu, který se skládá z krátkých (tečka) či dlouhých (čárka) signálů. Pokud je text v morseovce napsán na papíře, oddělují se jednotlivá písmena šikmou čárkou, slova dvěma šikmými čárkami, tři čárky označují konec zprávy.

Napsat komentář