Co s sebou na výpravu

Týden před výpravou každé dítě obdrží emailem + v papírové podobě na schůzce informace o výpravě, které obsahují seznam věcí, které si má vzít sebou na výpravu.

V seznamu bývají tučně vytištěná, či jiným způsobem zvýrazněné položky, kterým se přikládá zvláštní důležitost. Pokud tyto věci sebou děti nemají, vedoucí nemusí dítě vzít sebou.

Jídlo většinou zajišťujeme společně, pokud není uvedeno jinak, takže postačí několik sladkostí na přilepšení. Vhodné jsou sladkosti např. čokoláda, cucací bonbony či oplatky, kdy se mohou děti případně podělit s ostatními.

Žádáme vás o řádné prostudování informací a v případě jakýchkoliv i malých pochybností ihned kontaktujte osobu uvedenou v informacích o výpravě. Může se stát že dojde například k překlepu a informace tím dostane zcela jiný smysl, nebo je něco nejasného a špatným sbalením může být účastník, pak neblaze vytrestán.

Napsat komentář