Pravidla oddílu

Systém pravidel (od nadřízených k podřízeným)

 1. Skautský zákon
 2. Stanovy JUNÁKA – svazu skautů a skautek ČR
 3. Specifická pravidla 5. oddílu
 4. Nováček

Skautský zákon

 1. Skaut je pravdomluvný
 2. Skaut je věrný a oddaný
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 5. Skaut je zdvořilý
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 8. Skaut je veselé mysli
 9. Skaut je hospodárný
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Stanovy JUNÁKA

 

Specifická pravidla 5. oddílu Hvězda

 

Nováček

Napsat komentář