Specifická pravidla 5.oddílu Hvězda

Jak se stát členem oddílu aneb „Chceš-li být členem oddílu, choď do něj!“

 • splní formální náležitosti – odevzdají přihlášku a předají základní kontaktní údaje
 • během každého půl roku se také musí zúčastnit minimálně 60% všech schůzek a 3 oddílových výprav
 • docházka se kontroluje jednou za půl roku (na konci ledna a června)
 • pokud některý člen tyto pravidla nesplní dvě pololetí za sebou, pak bude z oddílu vyloučen
 • každý, kdo se před akcí, které se nezúčastní, omluví svému rádci či vedení oddílu, získá 50% maximálního počtu bodů, kterého lze na schůzkách či akci dosáhnout
 • každý týden je jedna oddílová schůzka
 • každý měsíc bývá jedna oddílová výprava a jedna jednodenní akce – oddílová, středisková,…
 • akce, o nichž neví vedení oddílu, se nepovažují za skautské i přesto, že účastníky tvoří skauti

 

Jak se stát skautem?

 • skautem je každý, kdo se rozhodne ctít skautské zásady a toto také slíbí při slavnostním Slibu
 • Slib může složit pouze ten, kdo splní nováčkovskou zkoušku a všechny podmínky přípravy na Slib
 • kdo nesplní nováčkovskou zkoušku do června 2. roku svého působení v oddíle, nebude moci být dále členem oddílu
 • po dokončení nováčkovské zkoušky dostane nováček další stupeň stezky
 • po složení slibu dostane novopečený skaut svůj slibový odznak, skautský šátek a zelenou šňůrku
Schůzky

 • začínají a končí ve stanovený čas a místě, jsou zahájeny a ukončeny skautským pokřikem
 • každý, kdo se před schůzkou, které se nezúčastní, omluví svému rádci či vedení oddílu, získá polovinu procent bodů toho, co by získal, kdyby na schůzku šel. K omluveným schůzkám bude brán zřetel, pokud bude mít daný člen problém s dodržením požadavků na docházku
 • na schůzce se nejí
 • během schůzky není povoleno řadovými členy manipulovat s plynovým topením
 • každý účastník schůzky je bez výjimky povinen nosit si povinné vybavení a vhodné oblečení. Povinné vybavení: skautské tričko, šátek, deník, tužka a propiska, uzlovačka, kapesní nůž, KPZ, lékárna, 3 hadrové koule. Pokud již člen obdržel stezku a skautský průkaz, pak i ty. Během zimního času navíc nosíme baterku, přezůvky, čepici, rukavice a šálu.
 • na stížnosti na poškození oblečení během schůzky nebude brán zřetel – na schůzku se nenosí sváteční nebo drahé oblečení
 • na konci schůzky je povinností vedoucího schůzky zajistit úklid klubovny a přidělených společných prostor klubovny

 

Výpravy a další oddílové akce, střediskové akce

 • Termíny akcí jsou předem dány v Předběžném programu akcí, který je stanoven zvlášť pro 1. a 2. pololetí. Naleznete ho na webových stránkách oddílu, je zaslán všem členům oddílu emailem a v papírové podobě předán na 1. nebo 2. schůzce v daném pololetí.
 • Přesnější informace o akci naleznete nejpozději 14dní před akcí na webových stránkách oddílu, jsou zaslány členům emailem a předány na schůzce.
 • Podrobné informace o akci naleznete nejpozději 7dní před akcí na webových stránkách oddílu, jsou zaslány členům emailem a předány na schůzce.
 • Začínají a končí ve stanovený čas a na stanoveném místě, uvedených v informacích o výpravě.
 • Každý, kdo se před výpravou, které se nezúčastní, omluví svému rádci či vedení oddílu, získá polovinu procent bodů toho, co by získal, kdyby na výpravu šel. K omluveným výpravám bude brán zřetel, pokud bude mít daný člen problém s dodržením požadavků na docházku.
 • Pokud nebude mít někdo s sebou některou z nezbytných věcí pro účast na výpravě, pak vedení oddílu může dotyčného poslat domů.
 • Družina si může uspořádat vlastní akci – pokud ji nahlásí vedení oddílu (např. návštěva kina, sportovního zápasu, akce jiného oddílu, apod.)
 • Akce, o nichž neví vedení oddílu, se nepovažují za skautské i přesto, že účastníky tvoří skauti.

 

Účast na táboře

 • tábora se smí zúčastnit člen, který má během celého roku  minimálně 60% účast na všech schůzkách a 6 oddílových výpravách
 • splněný bod ve stezce uběhne 500m, uplave 50m, udělá 15kliků a ujde 10km terénem – neplatí pro členy se zdravotním omezením

 

Hraní her

 • Hry hrajeme především pro zábavu.
 • Hry hrajeme tak, aby se nikomu nic nestalo, aneb zdraví přednější vítězství.
 • v oddíle hrajeme často bojovky. Někdy bývají i tvrdší (meče, rvačky…), ale je potřeba mí stále na paměti, že soupeře chceme porazit, ale ne mu ublížit.
 • Před každou hrou je potřeba si vždycky zopakovat pravidla, vymezit hrací prostor a u tvrdších her vysvětlit způsoby daného boje. Pokud na to ten, kdo vysvětluje pravidla, zapomene, pak mají ostatní povinnost mu to připomenout.
 • Pokud někomu při bojovce nechtěně způsobíme bolest nebo ho dokonce zraníme, vždycky se omluvíme a zajistíme mu pomoc, pokud ji potřebuje.
 • Při hrách se snažíme vyhrát čestně a vlastními schopnostmi v duchu skautského zákona. Ne obcházením pravidel a prolamováním děr v pravidlech.
 • Pokud není stanoveno jinak, pak po sobě neházíme šiškami, ale raději použijeme hadrové koule.

 

Bodování

 • každý, kdo se před akcí, které se nezúčastní, omluví svému rádci či vedení oddílu, získá polovinu procent z toho, co by získal, kdyby na akci šel

 

Kroj a jeho užívání

 • Kroj nosíme na oddílové a střediskové akce, pokud je uveden v propozicích k akci.
 • Kroj vždy nosíme na tábory, na akce pro veřejnost.
 • Kroj nenosíme na běžné oddílové schůzky.
 • Skautské tričko se nosí na oddílové či družinové schůzky, nejlépe jako svrchní vrstva, aby zároveň sloužilo jako rozpoznávací prvek.
 • Nováčci, kteří kroj nemají, s jeho koupí nemusí spěchat. Stačí, když si do první výpravy pořídí skautské tričko a kroj až na letní tábor.
 • Kroj lze objednat přes vedoucího oddílu, objednat si ho na internetu nebo koupit od někoho levněji starší kroj, ze kterého už vyrostl.
 • Krojem je myšlena především krojová košile a šátek; ostatní součásti (nášivky, odznaky, šňůrky, kalhoty apod.) nosí každý tak, aby se v kroji cítil příjemně a nosil jej rád; výjimku tvoří některé součásti, jejichž nošení si musí skaut zasloužit (oddílová nášivka, šátek, šňůrka, slibový odznak a odborky).
 • Ke kroji naleží jednobarevné zelené kalhoty (kapsáče), v případě že si je ještě nováček neopatřil, pak jiné jednobarevné kalhoty.
 • Pokud někdo kroj na akci, na kterou měl být, nemá, může ho vedoucí akce poslat domů (s výjimkou těch, kdo kroj ještě nemají).

 

Mobily, jiná elektronika a cennosti

 • Mobily či jiná elektronika se na skautských akcích nepoužívají, pokud není stanoveno jinak.
 • Pokud někdo mobil či jinou elektroniku na akci potřebuje nutně použít, může se na tom domluvit s vedením oddílu.
 • Nepovolené používání mobilu, znamená zabavení mobilu a vrácení na konci akce.
 • Vedení oddílu smí používat mobily a jinou elektroniku pro potřeby akce a neodkladné záležitosti.
 • Na stížnosti na poškození či ztrátu elektroniky a cenných věcí nebude brán zřetel, pokud nebyly používány k vlastnímu programu.

 

 

Schváleno dne 19. 11. 2010

Napsat komentář